پایان نامه

مقاله دانلود c (4304)

3-3-2-مفهوم کیفیت سود…………………………………………………………………….204-3-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود…………………………………………………..224-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود…………………………………………………. 231-4-2 تئوری بازار کارآ…………………………………………………………………….262-4-2 تأثیر کارایی: ………………………………………………………………………. 263-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ……………………………………………………… 274-4-2پاسخ نظریه بازار کارا ………………………………………………………………285-4-2 بازار چطور کارآ می شود………………………………………………………….286-4-2 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (4283)

Contentsمقدمه1سابقه و پیشینه تحقیق3تعریف مسأله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق3فرضیه‌های تحقیق4اهداف تحقیق4بیان روش تحقیق4فصل اول: کلیات6مقدمه‌ای تحلیلی بر کتاب71- 1. در طول تاریخ111- 1- 1. قبل از اسلام111- 1- 2. صدر اسلام و عصر اموی121- ادامه مطلب…

By 92, ago